Skogens guld och fattigt torparliv

Svamp
Detta är torparlivets guld!

Men jag fastnar i tidningen jag tar fram för att rensa svampen på. Det är en turisttidning jag fick med mig från utflykten till Vimmerby. Där är en liten artikel om en torpare som levde för över hundra år sen i Småland, och som slet och slet. Han hade gett sig sjutton på att hans mark skulle gå att bruka så pass att hans barn inte skulle behöva emigrera till Amerika. I över 20 år (!) slet han med att släpa sten som blev till en lång, bred mur (en meter hög och bred, och lika djup under mark, då grunden ligger nergrävd på frostfritt djup). Men hans flit uppmärksammades i alla fall av Hushållningssällskapet som nog tyckte lite synd om honom, och gav honom en liten silverbägare som erkännande och uppmuntran.

Ironiskt nog blev denna silverbägare grundplåten till hans döttrars biljett till Amerika …

Och idag växer träden på båda sidor om muren, på denna till synes obrukbara mark.

Olika te sig livet som torpare, nu och då.

 

Annonser